مطالعات، طراحی و نظارت

  • خدمات تخصصی مكانيكال و الكتریكال پروژه‌های آبی

  • طراحی تلمبه‌خانه آب

  • خدمات تخصصی به دفاتر فنی پیمانكاران

  • خطوط انتقال نيرو

  • خدمات تخصصی مكانیك خاك، تكنولوژی بتن و زمین‌شناسی

  • خدمات تخصصی سازه، هیدرولیك و منابع آب

  • سد و سازه های هیدرولیکی

  • تصفيه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

  • شبكه و خط انتقال آب