خدمات

  • خدمات تخصصی مكانيك خاك، تكنولوژی بتن و زمين‌شناسی

  • خدمات تخصصی سازه، هيدروليك و منابع آب

  • خدمات تخصصی به دفاتر فنی پیمانكاران

  • خدمات تخصصی مكانیكال و الكتريكال پروژه‌های آب

  •  طراحی تلمبه‌خانه آب

  • سد و سازه های هیدرولیکی

  • تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

  • شبكه و خط انتقال آب

  • خطوط انتقال نيرو

  • مطالعات، طراحی و نظارت