سد کنجانچم

سد کنجان چم
انجام مطالعات سد RCC و سنگریزه‌ای ، ژئوتكنيك و مکانیک سنگ، سيستم انتقال آب نيروگاه، طراحی سیستم ابزاردقیق سد کنجان چم
  • بررسي و بازنگری مطالعات مرحله اول سد
بررسی فنی مطالعات طرح
  • مطالعات