مطالعات مرحله دوم و نظارت کارگاهی تونل انتهائی سامانه انتقال آب از سد آزاد

مطالعات مرحله دوم و نظارت کارگاهی تونل انتهائی سامانه انتقال آب از سد آزاد
انجام مطالعات سد RCC و سنگریزه‌ای ، ژئوتكنيك و مکانیک سنگ، سيستم انتقال آب نيروگاه، طراحی سیستم ابزاردقیق سد و گود نیروگاه
  • بررسي و بازنگری مطالعات مرحله اول سد
بررسی فنی مطالعات طرح
  • مطالعات